Biało - Zielony Subregion PłockiTytuł projektu: „Biało – Zielony Subregion Płocki”

Cel główny projektu było: podniesienie, zdobycie nowych bądź zmiana umiejętności, wiedzy i kwalifikacji 105 osób dorosłych w wieku od 18 r.ż. (w tym 45 kobiet i 60 mężczyzn), zamieszkujących subregion płocki poprzez udział w edukacji pozaformalnej w formie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego oraz kursu zawodowego w obszarze fotowoltaiki, zakończonych egzaminem przeprowadzonym przez akredytowane instytucje, w okresie VII.2016 –VII.2017.

Planowane efekty: Uzyskanie kwalifikacji po ukończeniu szkolenia.

Całkowita wartość projektu:  512 906,25 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 410 325,00 złGrupa docelowa: 105 osób dorosłych, które zgłaszają z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego, podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzania.  Uczestnicy projektu to osoby zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego na obszarze subregionu płockiego (powiat gostyniński, sierpecki, płocki wraz z m. Płock). Grupę stanowią: 45 kobiet (pielęgniarek, położnych) zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Płocku oraz 60 mężczyzn  pracujących bądź niepracujących chcących uzyskać kwalifikacje w dziedzinie fotowoltaiki.

Kierunki wsparcia:
bezpłatne kursy:
  • kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa geriatrycznego” – 305 godz.
  • zawodowy „Systemy fotowoltaiczne” – 150 godz.
dodatkowo uczestnicy/uczestniczki kursów otrzymali:
  • bezpłatny catering podczas zajęć,
  • zwrot kosztów przejazdu dla osób spoza Płocka,
  • bezpłatne materiały dydaktyczne,
  • uczestnicy kursu w zakresie Systemów fotowoltaicznych – możliwość wyjazdu studyjnego do farmy fotowoltaicznej.
Okres realizacji projektu: 01.07.2016 r. – 21.07.2017 r.
 
 
Dane kontaktowe:
Realizator projektu

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, ul. Ułańska 1
tel. 24 264 22 77, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl