Tytu projektu: „Bia硂 – Zielony Subregion P硂cki”

Cel gówny projektu: podniesienie, zdobycie nowych b眃 zmiana umiej阾no禼i, wiedzy i kwalifikacji 105 osób doros硑ch w wieku od 18 r.. (w tym 45 kobiet i 60 m昕czyzn), zamieszkuj眂ych subregion p硂cki poprzez udzia w edukacji pozaformalnej w formie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie piel阦niarstwa geriatrycznego oraz kursu zawodowego w obszarze fotowoltaiki, zako馽zonych egzaminem przeprowadzonym przez akredytowane instytucje, w okresie VII.2016 –VII.2017.

Planowane efekty: Uzyskanie kwalifikacji po uko馽zeniu szkolenia.

Ca砶owita warto舵 projektu:  512 906,25 z

Dofinansowanie projektu z UE: 410 325,00 z


Grupa docelowa: 105 osób doros硑ch, które zg砤szaj z w砤snej inicjatywy ch赕 kszta砪enia formalnego, podnoszenia, uzupe硁iania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzania.  Uczestnicy projektu to osoby zamieszka砮 na terenie województwa mazowieckiego na obszarze subregionu p硂ckiego (powiat gostyni駍ki, sierpecki, p硂cki wraz z m. P硂ck). Grup stanowi: 45 kobiet (piel阦niarek, po硂縩ych) zrzeszonych w Okr阦owej Izbie Piel阦niarek i Po硂縩ych w P硂cku oraz 60 m昕czyzn  pracuj眂ych b眃 niepracuj眂ych chc眂ych uzyska kwalifikacje w dziedzinie fotowoltaiki.

Kierunki wsparcia:
bezp砤tne kursy:
  • kwalifikacyjny w dziedzinie „Piel阦niarstwa geriatrycznego” – 305 godz.
  • zawodowy „Systemy fotowoltaiczne” – 150 godz.
dodatkowo uczestnicy/uczestniczki kursów otrzymuj:
  • bezp砤tny catering podczas zaj赕,
  • zwrot kosztów przejazdu dla osób spoza P硂cka,
  • bezp砤tne materia硑 dydaktyczne,
  • uczestnicy kursu w zakresie Systemów fotowoltaicznych – mo縧iwo舵 wyjazdu studyjnego do farmy fotowoltaicznej.
Okres realizacji projektu: 01.07.2016 r. – 21.07.2017 r.
 
Termin rekrutacji:          15lipiec – 31 sierpie 2016 r. (I edycja – 75 osób)
                                               9 stycze – 28 luty 2017 r. (II edycja – 30 osób)
 
Dokumenty rekrutacyjne:

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie piel阦niarstwa geriatrycznego – Karta zg硂szenia udzia硊 w kursie
Kurs w zakresie Systemów fotowoltaicznych – Karta zg硂szenia udzia硊 w kursie
 
Dane kontaktowe:
Realizator projektu

Zak砤d Doskonalenia Zawodowego w P硂cku, ul. U砤駍ka 1
tel. 24 264 22 77, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰.   
 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl