Sukces w zawodzie - rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

Okres realizacji projektu: 01.02.2014 - 20.08.2015

Cel główny projektu:
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym oraz Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego m.in.dodatkowe wsparcie pozalekcyjne, w tym ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, poradnictwo edukacyjno-zawodowe oraz współpracę szkół z przedsiębiorstwami, służące podniesieniu zdolności 70 uczniów (min. 40% dziewcząt) do przyszłego zatrudnienia

W ramach projektu zostaną zrealizowane :

 • PORADNICTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE I PSYCHOLOGICZNE (z modułem równościowym - dotyczącym dyskryminacji wsród uczniów, równości szans)
 • DODATKOWE ZAJECIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE UKIERUNKOWANE NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH  - z matematyki, j.ang.oraz j.polskiego
 • DODATKOWE ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ZAWODOWEGO
 • DODATKOWE / POZASZKOLNE ZAJĘCIA W RAMACH KURSÓW / SZKOLEŃ
(Gostynińskie Centrum Edukacyjne)
 1. Zastosowanie zywnosci wygodnej i funkcjonalnej w zywieniu dietetycznym
 2. Zastosowanie marketingu internetowego w działalności handlowej
 3. Komfortowy dom pasywny. Standardy projektowania i wznoszenia inteligentnych obiektów budowlanych
 4. Innowacyjne zródła napedu pojazdów samochodowych
(Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie)
 1. Barman-kelner-sommelier
 2. Ksiegowosc+rachunkowosc z obsługa kasy fiskalnej
 3. Komputerowa diagnostyka pojazdów

Lider projektu:
Starostwo Powiatowe w Gostyninie
ul. Dmowskiego 13
09-500 Gostynin

Partnerzy projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego
ul. Pl. Narutowicza 1/5
09-402 Płock
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl