Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Projekt ,,Doskonalenie zawodowe nauczycieli”
wspófinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego
Czowiek-najlepsza inwestycja

Informacje o projekcie:
Priorytet: IX. Rozwój wyksztacenia i kompetencji w regionach
Dziaanie: 9. 4.Rozwój pracowników i przedsibiorstw w regionie
Okres realizacji projektu: 01.09.2013 - 31.08.2014
 
Biuro projektu:
Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Kutnie Zakadu Doskonalenia Zawodowego w Pocku
ul. Wyszyskiego 11,  99-300 Kutno 
tel./fax.  24/254-49-59, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Cel gówny projektu:
Celem gównym projektu jest dostosowanie kwalifikacji i umiejtnoci 100 nauczycieli/ek
z województwa ódzkiego (80 kobiet i 20 mczyzn) prowadzcych ksztacenie zawodowe
i nauczycieli/ek z obszarów wiejskich do wymogów zwizanych z kierunkiem rozwoju regionu
i zmieniajcej si sytuacji w owiacie w okresie IX.2013-VIII.2014.
 
Cele szczegóowe projektu :
  • podniesienie o 100% kwalifikacji i umiejtnoci 100 nauczycieli/ek prowadzcych ksztacenie zawodowe i nauczycieli/ek z obszarów wiejskich poprzez udzia w kursach doskonalcych w okresie X.2013-VII.2014;
  • zwikszenie o 100% dostpu do kompleksowej oferty edukacyjnej 100 nauczycielom/kom prowadzcym ksztacenie zawodowe i nauczycielom/kom z obszarów wiejskich poprzez przeprowadzenie cyklu szkole koczcych si uzyskaniem zawiadcze potwierdzajcych nabyte kwalifikacje w okresie X.2013-VII.2014;
  • podwyszenie o 100% kwalifikacji 100 nauczycieli/ek prowadzcych ksztacenie zawodowe i nauczycieli/ek z obszarów wiejskich  w kierunku rozwijania kompetencji kluczowych uczniów poprzez przeprowadzenie cyklu szkole w okresie X.2013-VII.2014;
  • podwyszenie o 100% kwalifikacji 100 nauczycieli/ek prowadzcych ksztacenie zawodowe i nauczycieli/ek z obszarów wiejskich  w kierunku podniesienia jakoci ich pracy poprzez udzia w doskonaleniu zawodowym  w okresie X.2013-VII.2014.
 
W ramach projektu realizowane bd kursy doskonalce w wymiarze 40 godzin z zakresu:
·         Praca z dzieckiem szecioletnim;
·         Ksztatowanie kompetencji personalnych i spoecznych;
·         Techniki multimedialne w ksztaceniu przedmiotowym;
·         Metody aktywizujce w nauczaniu przedmiotów zawodowych;
·         Techniki przeciwdziaania cyberprzemocy i uzalenieniu od sieci komputerowych.
 
Uczestnikom/czkom  szkolenia zapewniamy:
  • zwrot kosztów przejazdu,
  • materiay szkoleniowe,
  • catering.
 
Przy realizacji projektu zachowana bdzie zasada równoci szans kobiet i mczyzn na rynku pracy.
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl