Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.4 "Niepełnosprawni na rynku pracy"

Okres realizacji projektu: 01.07.2013 r. do 31.01.2015 r.

Miejski Urząd Pracy w Płocku w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku oraz Chrzanowski Arkadiusz A&C realizuje Projekt "Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz poprawa dostępu do zatrudnienia 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - 30 bezrobotnych osób niepełnosprawnych (w tym 60% kobiet) z terenu miasta Płocka.


 

Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez podjęcie konkretnych działań i realizacji celów szczegółowych takich jak:

  • Nabycie kwalifikacji i umiejętności 30 bezrobotnych osób niepełnosprawnych z terenu miasta Płocka w poprzez realizację cyklu wsparcia szkoleniowo-psychologiczono-doradczego;
  • Zwiększenie aktywności zawodowej poprzez realizację programu aktywizacji zawodowej w postaci staży, praktyk zawodowych oraz subsydiowanego zatrudnienia;
  • Zminimalizowanie barier w powrocie/wejściu na rynek pracy poprzez wdrożenie programu wsparcia psychologiczono-społecznego;
  • Zminimalizowanie barier i obaw pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz promowanie dobrych praktyk dotyczących ich zatrudniania poprzez organizację kampanii promocyjno-edukacyjnej z udziałem lokalnych przedsiębiorców, władz miasta, uczestników i uczestniczek projektu.

Grupa docelowa Projektu: 30 bezrobotnych osób niepełnosprawnych (w tym 60% kobiet )zamieszkałych na obszarze miasta Płocka, zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku,  w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata).


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

Przy realizacji ww. projektu zachowana będzie zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

REKRUTACJĘ DO PROJEKTU PROWADZI LIDER - MIEJSKI URZĄD PRACY W PŁOCKU


INFORMACJE O PROJEKCIE

Lider projektu:
Miejski Urząd Pracy w Płocku
09-402 Płock, ul. 3 Maja 16
www.mup.plock.eu

Partnerzy projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
tel.fax 24 264 22 77, 24 268 94 40
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Chrzanowski Arkadiusz A&C

ul. Jana Pawła II 33a/50
09-410 Płock
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl