Technik elektryk
Zawód: technik elektryk
Symbol cyfrowy: 311303
K1-E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
K2-E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
K3-E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Forma kształcenia-zaoczna
 
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
Kształcenie wspólne dla wszystkich zawodów
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
2. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20
3. Język obcy zawodowy 30
4. Kompetencje personalne i społeczne 20
5. Organizacja pracy małych zespołów 20
Kształcenie wspólne dla zawodu
5. Podstawy elektromechaniki 150
Kształcenie dla kwalifikacji (E.7.)
6. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych 187
7. Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 106
Kształcenie dla kwalifikacji (E.8.)
8. Montaż instalacji elektrycznych 136
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl