Elektryk
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY - ELEKTRYK
 
ELE.02.Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Forma kształcenia: stacjonarna

 Nazwa jednostki efektów kształcenia Liczba godzin
 Bezpieczeństwo i higiena pracy 30
 Podstawy elektroniki 120
 Montaż, uruchomianie i konserwacja instalacji elektrycznych 240
 Montaż, uruchomianie i konserwacja maszyn
 i urządzeń elektrycznych
300
 Język obcy zawodowy 30
                                   Razem 720

Forma kształcenia: zaoczna

Nazwa jednostki efektów kształcenia Liczba godzin
Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
Podstawy elektroniki 78
Montaż, uruchomianie i konserwacja instalacji elektrycznych 156
Montaż, uruchomianie i konserwacja maszyn
i urządzeń elektrycznych
195
Język obcy zawodowy 20
                                Razem 469

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl