Elektryk
Zawód: elektryk

Symbol cyfrowy: 741103
K1-E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
K2-E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Forma kształcenia-zaoczna
 
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
Kształcenie wspólne dla wszystkich zawodów
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
2. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20
3. Język obcy zawodowy 30
4. Kompetencje personalne i społeczne 20
Kształcenie wspólne dla zawodu
5. Podstawy elektromechaniki 138
Kształcenie dla kwalifikacji (E.7.)
6. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych 187
7. Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 106
Kształcenie dla kwalifikacji (E.8.)
8. Montaż instalacji elektrycznych 136
9. Konserwacja instalacji elektrycznych 92
Łącznie: 749
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl