Kelner
Zawód: kelner

Symbol cyfrowy: 513101
K1-T.9. Wykonywanie usług kelnerskich
K2- T.10.Organizacja usług gastronomicznych

Forma kształcenia-zaoczna
 
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin

Kształcenie wspólne dla wszystkich zawodów
 
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
2. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20
3. Język obcy zawodowy 30
4. Kompetencje personalne i społeczne 20
5. Organizacja pracy małych zespołów 20

Kształcenie wspólne dla zawodu
 
6. Podstawowe wiadomości  z kelnerstwa 131

Kształcenie dla kwalifikacji (T.9.)
 
7. Sporządzanie potraw i napojów 175
8. Obsługiwanie gości 92

Kształcenie dla kwalifikacji (T.10.)

9. Planowanie usług gastronomicznych 187
10. Rozliczanie usług gastronomicznych 80
Łącznie: 775
Praktyki zawodowe: 8 tyg.(320 godz.)
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl