Technik logistyk
Zawód: technik logistyk

Symbol cyfrowy: 333107
K1-A.30.Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
K1-A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
K2-A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Forma kształcenia-zaoczna
 
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin

Kształcenie wspólne dla wszystkich zawodów
 
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
2. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20
3. Język obcy zawodowy 30
4. Kompetencje personalne i społeczne 20
5. Organizacja pracy małych zespołów 20

Kształcenie wspólne dla zawodu

6. Podstawowe wiadomości z  logistyki 131

Kształcenie dla kwalifikacji (A.30.)
 
7. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji 121
8. Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych 72
9. Organizowanie i monitorowanie dystrybucji 80

Kształcenie dla kwalifikacji (A.31.)
 
10. Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych 112
11. Organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych 90

Kształcenie dla kwalifikacji (A.32.)
 
12. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych 93
13. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych 70
Łącznie: 879
Praktyki zawodowe: 4 tyg.(160 godz.)
 
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl