KIS - "Nowa Perspektywa"
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrozonych wykluczeniem społecznym"

Okres realizacji projektu: 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku realizuje Projekt "KIS - NOWA PERSPEKTYWA" dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu: Zwiększenie aktywności zawodowej lub społecznej mieszkańców miasta Płocka, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym, poprzez objęcie 60 osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku kompleksowym wsparciem szkoleniowo-doradczym w ramach działania Klubu Integracji Społecznej.

Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez podjęcie konkretnych działań i realizacji celów szczegółowych takich jak:
  • wzrost kompetencji i umiejętności interpersonalnych pomagających w funkcjonowaniu tych osób w społeczeństwie
  • zwiększenie wiary we własne siły i możliwości
  • zwiększenie motywacji do działania
  • zwiększenie zdolności komunikacji interpesonalnej
  • podniesienie, nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych
  • zwiększenie poziomu wiedzy na temat wolontariatu
  • zwiększenie aktywności oraz integracji z lokalną społecznościązminimalizowanie zjawiska wykluczenia społecznego oraz bezrobocia poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia szkoleniowo - doradczego

Grupa docelowa Projektu: 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących i posiadających aktualny meldunek na terenie miasta Płocka, korzystających z pomocy społecznej MOPS w Płocku z powodu bezrobocia, osoby z wykształceniem głównie podstawowym i zawodowym, w tym osoby w wieku 18-55 lat.

W trakcie trwania projektu przeprowadzone zostaną 2 edycje w/w projektu. W obydwu edycjach ogółem ma brać udział 60 beneficjentów w tym 45 kobiet i 15 mężczyzn ( w każdej z edycji 30 beneficjentów ).

PLAKAT PROJEKTU

Strona projektu

REKRUTACJĘ DO PROJEKTU PROWADZI LIDER - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁOCKU


Lider projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
ul. Wolskiego 4 ( pok. 34 )
09-400 Płock
tel. 24 364 70 90.

Partner projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
tel.fax 24 264 22 77, 24 268 94 40
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl