OFERTA FORM DOSKONALENIA CDN
 
„Dobrzy nauczyciele potrafią przekonać swoich uczniów, że nauka nie jest narzuconym ciężarem, ani ograniczeniem swobody, lecz fascynującą przygodą i kluczem do wolności większej niż dotąd doświadczyli”.

                                                                                  Pam Brown

I. WSTĘP

Serdecznie witamy w kolejnym roku naszej współpracy. Miło nam przekazać Państwu najnowszą ofertę doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W założeniach programowych uwzględniliśmy priorytety edukacyjne określone przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, a także potrzeby edukacyjne nauczycieli i dyrektorów szkół z obszaru działań naszego Centrum, wynikające z przeprowadzonej diagnozy. Oferta obejmuje kursy, warsztaty i inne szkolenia doskonalące warsztat pracy nauczycieli, dyrektorów i innych pracowników oświaty; wzbogacające umiejętności i aktualną wiedzę oraz ułatwiające powiązanie ich rozwoju zawodowego z rozwojem szkoły.

Ponadto proponujemy kursy nadające nauczycielom nowe kwalifikacje, np. w zakresie wychowania do życia w rodzinie, udzielania pierwszej pomocy, organizacji i zarządzania oświatą  i inne zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem. Postanowiliśmy także ubiegać się o środki unijne na działalność edukacyjną  przystępując do ogłaszanych konkursów  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W trosce o wysoką jakość usług stale uzupełniamy kadrę naszej placówki, a także zapraszamy do współpracy doświadczonych edukatorów i specjalistów z całej Polski. Wyrażamy nadzieję, że wszystkie nasze starania zostaną z Państwa strony ciepło przyjęte i spotkają się z życzliwością oraz chęcią dalszej owocnej współpracy.

Zapraszamy do skorzystania z urozmaiconej oferty, jak też do odwiedzin na bieżąco aktualizowanej strony internetowej www.zdz-plock.com.pl. W nowym roku szkolnym życzymy Państwu dużo spokoju i zadowolenia z pełnienia nauczycielskiej misji.


Z wyrazami szacunku
Elżbieta Barańska – Dyrektor CDN w Płocku


Przypominamy, że posiadamy prawem przypisane uprawnienia do prowadzenia działalności statutowej (zaświadczenie Nr 33/NPDN/2010 o wpisie do ewidencji Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli województwa mazowieckiego)


II. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Karty zgłoszenia są do wielokrotnego kopiowania. Wypełnione karty zgłoszenia (indywidualne i szkolenia rad pedagogicznych) należy przekazać do placówki doskonalenia nauczycieli:

  • pocztą Centrum Doskonalenia Nauczycieli
    ul. Ułańska 1, 09-402 Płock
  • pocztą elektroniczną  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  • osobiście, w siedzibie CDN
  • faksem 24 264 22 77
rezerwacji na wybraną formę można dokonać także telefonicznie pod nr tel. 24 262 86 89, a wówczas kartę zgłoszenia dostarczyć na pierwsze zajęcia. Forma doskonalenia zostanie uruchomiona po zgłoszeniu się odpowiedniej ilości nauczycieli  (ok. 20 osób).
 

O rozpoczęciu doskonalenia uczestnicy zostaną poinformowani oddzielnym pismem lub telefonicznie.


 

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl