Projekt by realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet VIII, Poddziaanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie"

Okres realizacji projektu: 01.11.2012 - 20.12.2013

Cel gówny projektu:
Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejtnoci 90 osób odchodzcych z rolnictwa (w tym 50 kobiet i 40 mczyzn) do potrzeb lokalnej i regionalnej gospodarki.

ZAKOCZONO REALIZACJ PROJEKTU


Udziau w projekcie wzili kobiety i mczyzn, którzy:
  • posiadaj status rolnika  ubezpieczonego w KRUS lub domownika;
  • zamieszkuj tereny powiatu: gostyniskiego, pockiego, poskiego, uromiskiego i sierpeckiego;
  • zamierzaj podj zatrudnienie lub dziaalno gospodarcz poza obszarem rolniczym.

W ramach projektu realizowane byy:

1.    Doradztwo zawodowe

Cel: nabycie wiedzy w zakresie umiejtnoci poruszania si na rynku pracy,  wzrost wiary we wasne moliwoci, w szczególnoci wród kobiet,
uwiadomienie potrzeby inwestowania w rozwój kwalifikacji.

2.    Kursy:

Operator koparko-adowarki (2 edycje: stycze 2013 r. i wrzesie 2013 r.)
Cel: uzyskanie uprawnie operatora maszyn budowlanych, wydawanych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Kierowca wózków jezdniowych z napdem silnikowym (sierpie 2013 r.)
Cel: nabycie umiejtnoci i uprawnie w zakresie obsugi wózków jezdniowych i ich osprztu.

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (ADR) + obsuga urzdze do napeniania i opróniania zbiorników transportowych   (stycze 2013 r.)
Cel: uzyskanie uprawnie do przewozu towarów niebezpiecznych oraz do napeniania i opróniania zbiorników transportowych

Fryzjer (maj 2013 r.)
Cel: nabycie wiedzy i umiejtnoci w zakresie zabiegów fryzjerskich.

Kosmetyczka z elementami wizau (kwiecie 2013 r.)
Cel: uzyskanie umiejtnoci w zakresie wykonywania zabiegów pielgnacyjnych i upikszajcych.

Bukieciarz-florysta (kwiecie 2013 r.)
Cel: nabycie wiedzy i umiejtnoci ukadania kompozycji kwiatowych na  róne okazje.

Ksigowo komputerowa (luty 2013 r.)
Cel: nabycie wiedzy i umiejtnoci w zakresie obsugi finansowo-ksigowej firmy.

Pracownik ds. kadr i pac (marzec 2013 r.)
Cel: zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z zakresu kadr, pac i ubezpiecze spoecznych.

Uczestniczkom/uczestnikom kursów zapewniamy  materiay szkoleniowe, zwrot kosztów przejazdu i catering.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 
 

Lider projektu:
Zakad Doskonalenia Zawodowego w Pocku
ul. Uaska 1
09-402 Pock
tel.fax 24 264 22 77, 24 268 94 40
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Partner projektu:
Starostwo Powiatowe w Pocku
ul. Bielska 59
09-400 Pock
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl