Fryzjer
KWALIFIKCYJNY KURS ZAWODOWY-FRYZJER
 
FRK.01.Wykonywanie usług fryzjerskich
 
Forma kształcenia: stacjonarna

Nazwa jednostki efektów kształcenia Liczba godzin
 Bezpieczeństwo i higiena pracy 30
 Podstawy fryzjerstwa 60
 Wykonywanie zabiegów pielęgnacji włosów i skóry głowy 60
 Nietrwałe odkształcanie włosów i formowanie fryzur 120
 Trwałe odkształcanie włosów 120
 Strzyżenie damskie i męskie włosów oraz formowanie
 zarostu męskiego
240
 Z miana koloru włosów 180
 Język obcy zawodowy 30
Razem 840

Forma kształcenia: zaoczna

Nazwa jednostki efektów kształcenia Liczba godzin
 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
 Podstawy fryzjerstwa 39
 Wykonywanie zabiegów pielęgnacji włosów i skóry głowy 39
 Nietrwałe odkształcanie włosów i formowanie fryzur 78
 Trwałe odkształcanie włosów 78
 Strzyżenie damskie i męskie włosów oraz
 formowanie zarostu męskiego
156
 Zmiana koloru włosów 117
 Język obcy zawodowy 20
Razem 547

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie fryzjer po potwierdzeniu kwalifikacji FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik usług fryzjerskich po potwierdzeniu kwalifikacji FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl