Kucharz
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY  KUCHARZ
 
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
 
Forma kształcenia: stacjonarna

 Nazwa jednostki efektów kształcenia Liczba godzin
 Bezpieczeństwo i higiena pracy 30
 Podstawy żywienia i gastronomii 120
 Przyjmowanie i magazynowanie żywności 60
 Przygotowanie dań 470
 Wydawanie dań 90
 Język obcy zawodowy 30
Razem 800

Forma kształcenia: zaoczna

 Nazwa jednostki efektów kształcenia Liczba godzin
 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
 Podstawy żywienia i gastronomii 78
 Przyjmowanie i magazynowanie żywności 39
 Przygotowanie dań 306
 Wydawanie dań 59
 Język obcy zawodowy 20
Razem 522
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl