Technik żywienia i usług gastronomicznych
Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych

Symbol cyfrowy: 343404
K1- T.6.Sporządzanie potraw i napojów
K2-T.15.Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Forma kształcenia-zaoczna
 
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin

Kształcenie wspólne dla wszystkich zawodów

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
2. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20
3. Język obcy zawodowy 30
4. Kompetencje personalne i społeczne 20
5. Organizacja pracy małych zespołów 20

Kształcenie wspólne dla zawodu

 

6. Podstawowe wiadomości z żywienia i usług gastronomicznych 137

Kształcenie dla kwalifikacji (T.6.)
 
7. Przechowywanie żywności 160
8. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów 295

Kształcenie dla kwalifikacji (T.15.)
 
10. Planowanie i ocena żywienia 60
11. Organizowanie produkcji gastronomicznej 65
12. Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych 70
Łącznie: 897
Praktyki zawodowe: 4 tyg.(160 godz.)
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl