Technik żywienia i usług gastronomicznych
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY -TECHNIK  ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
 
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12.Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
 
Forma kształcenia: stacjonarna


 Nazwa jednostki efektów kształcenia HGT.02. Liczba godzin
 Bezpieczeństwo i higiena pracy 30
 Podstawy żywienia i gastronomii 120
 Przyjmowanie i magazynowanie żywności 60
 Przygotowanie dań 470
 Wydawanie dań 90
 Język obcy zawodowy 30
 Razem 800


 Nazwa jednostki efektów kształcenia HGT.12 Liczba godzin
 Bezpieczeństwo i higiena pracy 30
 Planowanie żywienia 100
 Organizowanie produkcji gastronomicznej 150
 Prowadzenie usług gastronomicznych 120
 Język obcy zawodowy 30
 Razem 430

Forma kształcenia: zaoczna

 Nazwa jednostki efektów kształcenia HGT.02. Liczba godzin
 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
 Podstawy żywienia i gastronomii 78
 Przyjmowanie i magazynowanie żywności 39
 Przygotowanie dań 306
 Wydawanie dań 59
 Język obcy zawodowy 20
 Razem 522

 Nazwa jednostki efektów kształcenia HGT.12 Liczba godzin
 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
 Planowanie żywienia 65
 Organizowanie produkcji gastronomicznej 98
 Prowadzenie usług gastronomicznych 78
 Język obcy zawodowy 20
 Razem 281
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl