Technik informatyk
Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Zawód: technik informatyk

Symbol cyfrowy: 351203

K1-E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
K2-E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
K3-E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Forma kształcenia-zaoczna

 
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin

Kształcenie wspólne dla wszystkich zawodów

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
2. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20
3. Język obcy zawodowy 30
4. Kompetencje personalne i społeczne 20
5. Organizacja pracy małych zespołów 20
Kształcenie wspólne dla zawodu
5. Podstawy informatyki 66
Kształcenie dla kwalifikacji (E.12.)
6. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 70
7. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego 80
8. Naprawa komputera osobistego 84
Kształcenie dla kwalifikacji (E.13.)
9. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej 60
10. Konfigurowanie urządzeń sieciowych 70
11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi 65
Kształcenie dla kwalifikacji (E.14.)
12. Tworzenie stron internetowych 100
13. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych 87
14. Tworzenie aplikacji internetowych 86
Łącznie: 878
Praktyki zawodowe: 4 tyg.(160 godz.)
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl