Technik informatyk

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY -TECHNIK  INFORMATYK

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 
Forma kształcenia: stacjonarna
 
 Nazwa jednostki efektów kształcenia INF.02. Liczba godzin
 Bezpieczeństwo i higiena pracy 30
 Podstawy informatyki 30
 Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 120
 Eksploatacja urządzeń peryferyjnych 45
 Naprawa urządzeń techniki komputerowej 120
 Montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej 150
 Eksploatacja urządzeń sieciowych 45
 Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi 180
 Język obcy zawodowy 30
                                             Razem 750

 Nazwa jednostki efektów kształcenia INF.03. Liczba godzin
 Bezpieczeństwo i higiena pracy 30
 Projektowanie stron internetowych 90
 Projektowanie i administrowanie bazami danych 150
 Programowanie aplikacji internetowych 210
 Język obcy zawodowy 30
                                          Razem 510

Forma kształcenia: zaoczna


 Nazwa jednostki efektów kształcenia INF.02. Liczba godzin
 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
 Podstawy informatyki 20
 Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 78
 Eksploatacja urządzeń peryferyjnych 29
 Naprawa urządzeń techniki komputerowej 78
 Montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej 98
 Eksploatacja urządzeń sieciowych 29
 Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi 117
 Język obcy zawodowy 20
                                         Razem 489

 Nazwa jednostki efektów kształcenia INF.03. Liczba godzin
 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
 Projektowanie stron internetowych 59
 Projektowanie i administrowanie bazami danych 98
 Programowanie aplikacji internetowych 137
 Język obcy zawodowy 20
                                       Razem 334

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik programista po potwierdzeniu kwalifikacji INF.04.Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl