Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu 1-15 kV.

Najbliższy termin:  23 września 2020 r. godz. 1500

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w wybranym przez nich zakresie eksploatacji określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.

Program szkolenia obejmuje swoim zakresem budowę określonych przez uczestników rodzajów urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV., ich montaż oraz wskazany zakres prac eksploatacyjnych.
 
Egzamin na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego przeprowadza zespół egzaminacyjny komisji kwalifikacyjnej powołanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 

Nr jednostki modułowej  
Nazwa jednostki modułowej
1.

Budowa urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

2.

Montaż urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

3.
Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
 
4.

Bezpieczeństwo

5.

Przepisy dodatkowe dla dozoru


 

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl