Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wyksztacenia i kompetencji w regionach”,
Dziaanie 9.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty
Poddziaanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszanie rónic w jakoci usug
edukacyjnych


Okres realizacji projektu: 02.07.2012 - 30.06.2014

Cel gówny projektu:
Wzrost efektywnosci nauczania oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i ksztatowanie kompetencji kluczowych (matematyka., ICT, jzyki .obce) 240
uczniów i uczennic w 3 liceach ogólnoksztaccych w powiecie pockim (Gbin, Staroreby, Wyszogród).

W ramach projektu realizowane s:
  • zajcia konsolidacyjne i zajecia wyrównawcze dla uczniów i uczennic z zakresu matematyki, matematyczno-geograficzne, biologiczno-chemiczne oraz informatyki.
  • warsztaty jzykowe z jzyka angielskiego i niemieckiego, przygotowujce uczniów do egzaminu TELC.
  • warsztaty doradczo - psychologiczne obejmujce wsparcie psychologiczne, doradztwo edukacyjno-zawodowe, warsztaty z zakresu ksztatowania umiejtnoci spoecznych
  • wsparcie dodatkowe - nauka poprzez poznanie - wyjazdy poznawcze do Warszawy i Torunia.

Lider projektu:
Zakad Doskonalenia Zawodowego w Pocku
ul. Uaska 1
09-402 Pock
tel.fax 24 264 22 77, 24 268 94 40
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Partner projektu:
Starostwo Powiatowe w Pocku
ul. Bielska 59
09-400 Pock
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl