SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE - NAUKA BEZPŁATNA

  • branżowa szkoła I stopnia
  • technika
  • liceum ogólnokształcące

      Kandydaci do szkół są przyjmowani na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Branżowa Szkoła I Stopnia

Podanie od przyjęcie do szkoły Branżowej I Stopnia


Technika

Nauka trwa 4 lata dla absolwentów gimnazjum, 5 lat dla absolwentów szkół podstawowych.
Kończy się egzaminem maturalnym.
Absolwent będzie zdawał egzamin zawodowy i otrzyma dyplom technika.
Absolwent gimnazjum może kształcić się w zawodach:

Podanie o przyjęcie do Technikum


Liceum ogólnokształcące

Podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego


Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażone pracownie - fryzjerską, kosmetyczną, gastronomiczną oraz trzy pracownie informatyczne z bogatym zestawem programów użytkowych.

Wymagane dokumenty:
  • świadectwo ukończenia gimnazjum
  • 3 fotografie o wymiarach 3,7 x 5,2 cm
  • zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu
  • podanie

Od 1 września roku szkolnego 2012/2013 w Szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku nauka jest bezpłatna.

Szczegółowe informacje zawarte w umowie o naukę.

 

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl