Zacznij od Siebie

Dziaanie 1.5 " Promocja aktywnej polityki spoecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka". ZAKAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W POCKU by realizatorem projektu „ZACZNIJ OD SIEBIE” wspófinansowanego ze  rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 oraz rodków budetu pastwa. Dziaanie 1.5 Promocja aktywnej polityki spoecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka.

Celem gównym projektu byo podniesienie kwalifikacji zawodowych  720 pracowników instytucji organizacji pomocy spoecznej z województw mazowieckiego i ódzkiego, poprzez umoliwienie im uzyskania specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Uczestnicy projektu zostali objci bezpatnym szkoleniem, które zrealizowane zostao w dwóch edycjach tj.: wrzesie 2005 - czerwiec 2006r. i marzec – grudzie 2006r. (cznie 23 grupy).Zajcia programowe szkolenia odbyway si dwa razy w m-cu (pitek, sobota, niedziela). Uczestnicy mieli zagwarantowane ubezpieczenie na czas trwania szkole, zakwaterowanie, serwis kawowy oraz materiay dydaktyczne i promocyjne.

Na zakoczenie projektu, w dniu 14 grudnia 2006r., odbya si konferencja na temat „Wpyw EFS na rozwizywanie problemów pomocy spoecznej w Polsce”. Dokonano równie  podsumowania wyników projektu „Zacznij od siebie”.  

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele ministerstw, wadz samorzdowych, przewodniczcy Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej, media, przedstawiciele instytucji szkoleniowych i orodków pomocy spoecznej oraz centrów pomocy rodzinie, a take wyrónieni absolwenci szkole.

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl