ZDZ-Info

"ZDZ-Info/Poradnictwo zawodowe. Ogólnopolska sie orodków poradnictwa zawodowego, psychologicznego i spoeczno-prawnego oraz wsparcia w poszukiwaniu pracy dla osób niepenosprawnych i ich opiekunów" wspófinansowanych przez Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych (PFRON) w ramach moduu A programu pn. "PARTNER III - wsparcie zada i projektów realizowanych na rzecz osób niepenosprawnych przez organizacje pozarzdowe".

Celem dziaania orodka ZDZ-Info/Poradnictwo zawodwe byo umoliwienie osobom niepenosprawnym i ich opiekunom nabycia umiejtnoci aktywnego planowania rozwoju zawodowego, zdobycie wiedzy i umiejtnoci niezbdnej do wejcia na rynek pracy, znalezienie zatrudnienia oraz zapewnienie pomocy psychologicznej.
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl