SZKOŁY POLICEALNE – NAUKA BEZPŁATNA

Szkoła policealna przeznaczona jest dla absolwentów szkół średnich. Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale matura nie jest wymagana. Nauka w zależności od kierunku trwa od 1 roku do 2 lat w zależności od kierunku.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku posiada niezwykle bogatą i różnorodną ofertę szkół policealnych, która jest skierowana do absolwentów liceów ogólnokształcących lub absolwentów innych średnich szkół zawodowych.  Proponując naukę w następujących zawodach: 

Podanie o przyjęcie do Szkoły Policealnej ZDZ w Płocku

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły - oryginał
 • 2 fotografie - 3,7 x 5,2 cm
 • kserokopia dowodu osobistego
 • podanie
Nauka w Szkole Policealnej (zaocznej) jest bezpłatna

Branżowa szkoła II stopnia:

 • technik transportu drogowego
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik handlowiec
 • technik usług fryzjerskich

Podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły II Stopnia

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły - oryginał
 • 2 fotografie - 3,7 x 5,2 cm
 • kserokopia dowodu osobistego
 • podanie
Szczegółowe informacje zawarte w umowie o naukę.

 

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl