Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
14.08.2013 r.

Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki. To również główny temat Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. O możliwościach rozwoju i wyzwaniach jakie stoją przed przedsiębiorcami dyskutować będą najważniejsze osoby
w Państwie, osobistości ze świata nauki, polityki i gospodarki oraz delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu Państw. 3 edycja tego wyjątkowego spotkania, organizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach,  odbędzie się w dniach 16-18 września 2013r. w Katowicach.

Poprzednie dwie edycje zgromadziły liczne grono przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki i środowisk gospodarczych, którzy dyskutowali o szansach i barierach stojących przed mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Udział w nich wzięło łącznie ponad 300 prelegentów z Polski
i zagranicy oraz w sumie ponad 6000 uczestników. Wydarzenie to jest już na stałe zapisane w tradycji europejskich wydarzeń gospodarczych. W ciągu trzech dni Kongresu zaplanowano kilkadziesiąt sesji panelowych oraz szereg warsztatów i spotkań, w których udział wezmą eksperci z kraju i zagranicy.
Współorganizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Ministerstwo Gospodarki. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz.

Udział w kongresie jest BEZPŁATNY.

Rejestracji on-line można dokonać na stronie internetowej www.kongresmsp.eu, gdzie znajdują się również szczegółowe informacje dot. przedsięwzięcia.

Aktualności śledzić można także na fanpage’u Kongresu: www.facebook.com/KongresMSP14.03.2013 r.

Do 28 czerwca br. trwa nabór w ramach III rundy programu Wsparcie na uzyskanie grantu, który stwarza możliwość uzyskania refundacji kosztów przygotowania i złożenia aplikacji międzynarodowych programów innowacyjnych, do programów takich jak 7. Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego lub innych (także bilateralnych oraz ogłaszanych i wdrażanych poza UE; lista: www.parp.gov.pl/granty). Do dyspozycji przedsiębiorców jest kwota 1 mln złotych.

Refundacja w ramach Wsparcia na uzyskanie grantu może obejmować do 100% wydatków poniesionych na przygotowanie wniosku projektowego, przy czym nie może to być więcej niż 75 tys. złotych, jeśli przedsiębiorca jest koordynatorem projektu lub maksymalnie 35 tys. złotych ? jeśli jest partnerem w projekcie. Wsparcie to ma charakter de minimis. Refundacja może obejmować wydatki na przygotowanie i złożenie kilku wniosków, o ile były one składane na różne wezwania konkursowe.
Jednym z warunków udzielenia przez PARP wsparcia jest uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku. Refundacji mogą podlegać także wydatki na wnioski, które nie uzyskały wystarczającej liczby punktów do otrzymania dofinansowania albo z innych przyczyn nie zostały zrealizowane.
Refundacja wydatków może zostać przyznana zarówno w przypadku samodzielnego przygotowania wniosku projektowego przez przedsiębiorcę, jak i zleconego do przygotowania stronom trzecim, np. osobom fizycznym, innym przedsiębiorcom lub jednostkom naukowym.
Wsparcie może dotyczyć wniosków składanych do 7. Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego oraz innych międzynarodowych programów innowacyjnych, także takich spoza Unii Europejskiej. Muszą one jednak spełniać wymogi takie, jak:
  1. zakładać współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowymi lub z innymi przedsiębiorcami (również organizacjami stowarzyszającymi przedsiębiorców, które są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami),
  2. współpraca ta musi dotyczyć podmiotów z co najmniej dwóch krajów, a jej celem jest przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych (definicja badań naukowych i prac rozwojowych znajduje się w art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki),
  3. realizacja międzynarodowego programu innowacyjnego rozpoczęła się nie wcześniej niż w 2007 r.
Szczegóły na temat programu, w tym listę programów spełniających wymogi PARP, można znaleźć na stronie internetowej PARP (www.parp.gov.pl/granty).
Można zapytać eksperta PARP, czy dany program spełnia wymogi międzynarodowego programu innowacyjnego, wysyłając zapytanie na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Wszelkie informacje na temat programu można także uzyskać pod numerami tel. (22) 432 89 91 do 93, 0 801 33 22 02.15.02.2013 r.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że na przełomie lutego i marca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamierza ogłosić konkurs na wybór usługodawców, którzy przetestują nową usługę pilotażową w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego.

Konkurs skierowany jest do firm posiadajacych doświadczenie w świadczeniu usług marketingowych, szczególnie na rzecz podmiotów działających w branży rolniczej.
Przewidywany okres realizacji projektów, które uzyskają dofinansowanie w wyniku konkursu to maj 2013 r. - marzec 2014 r.

Więcej szcegółowych informacji znajdą Państwo aktualnościach na stronie PARP -  http://www.parp.gov.pl/index/main/

 wtorek, 12.02.2013 r.

Uprzejmie informujemy o właśnie rozpoczętym, najnowszym konkursie Działania 8.1 PO IG, w ramach którego nabór wniosków będzie trwał do 1 marca br. Szczegóły dotyczące ogłoszenia konkursu i dokumentacji konkursowej znajdują się na stronie PARP. 

 czwartek, 27.12.2012 r.

Przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości funkcjonuje Punkt Kontaktowy ds. e-handlu dla Usługodawców i Usługobiorców „e-PUNKT”. Do głównych zadań e-PUNKTU należą: szerzenie wiedzy na temat prawa obrotu elektronicznego w celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych przez przedsiębiorców oraz pomoc w bezpiecznym i swobodnym korzystaniu z ofert tych przedsiębiorców przez ich klientów. Zadania te e-PUNKT realizuje poprzez podejmowanie takich działań, jak e-seminaria, publikacja materiałów edukacyjnych na temat prawa Internetu, prowadzenie strony internetowej e-PUNKTU pod adresem e-punkt.gov.pl, na której udostępniane są informacje z zakresu prawa obrotu elektronicznego.

W roku 2012 udało w ramach działalności e-PUNKTU opracowane zostały 2 publikacje elektroniczne(Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie oraz Wzory dokumentów dla e-przedsiębiorców). Zorganizowano ponadto 3 seminaria online(Marketing i reklama w Internecie,Nowa dyrektywa konsumencka a zakupy przez Internet, Perspektywy rozwoju e-biznesu). Nagrania z tych wydarzeń są dostępne na stronie e-PUNKTU. Na stronie znajdują się ponadto artykuły oraz infografiki edukacyjne.

Zapraszamy do odwiedzania strony http://e-punkt.gov.pl


 
poniedziałek, 15.10.2012 r.

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców- Działanie 5.1 POIG 19 października 2012 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące Działania 5.1
Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
które odbędzie się 19 października 2012 r. w Warszawie, ul. Jana Pawła 27,  Atrium Golden Floor,  sala F, IIIp.                         

Rejestracja uczestników prowadzona będzie do 17 października 2012 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.
Agenda spotkania oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod adresem:  http://poig.parp.gov.pl/index/more/28949

 


 Projekt i wykonanie: Hedea.pl